Kryptowaluta

Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Kryptowaluta nie jest przez większość krajów (w tym Polskę) uznawana za jednostkę walutową, środek płatniczy czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne. Zwykle z tych samych powodów nie korzysta jednak z ulg podatkowych przewidzianych dla handlu walutą – na przykład może dotyczyć jej VAT

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut, których określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny). Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS[6], a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego.

Obecnie notowanych jest ponad 300 kryptowalut na piętnastu specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach).

Przykładowe kryptowaluty

Cały czas powstają nowe kryptowaluty, ze względu na wykorzystanie otwartego oprogramowania oraz sieci P2P. Kod źródłowy jest oparty na wolnym oprogramowaniu, przez co każdy może go pobrać i utworzyć swoją kryptowalutę.

Opracowano też polską kryptowalutę. Jest nią Polcoin – PLC. Kryptowaluta powstała z inicjatywy dwóch toruńskich propagatorów walut cyfrowych Łukasza Lewickiego oraz Jakuba Wierzcholskiego występujących wówczas pod pseudonimami „korekodwanny” oraz „wojenny” na początku 2014 roku. Obecnie projekt rozwijany jest dynamicznie przez zespół polskich programistów.

Istnieją poza tym setki innych kryptowalut, niekiedy o egzotycznych i zabawnych nazwach oraz równie dziwnych i komicznych oznaczeniach na przykład: Unobtanium – UNO, Cryptogenic Bullion – CGB, Philosopherstone – PHS, RadioactiveCoin – RAD, SherlockCoin – SHC, ThorCoin – THOR, ZeusCoin – ZEU, HomoCoin – HOMO, LoveCoin – LOVE, WikiCoin – WIKI, Revolution Coin – CHE, FourtyTwoCoin – 42, OctoCoin – 888, Megacoin – MΣC, H2Ocoin – H2O, Deutsche eMark – DEM, FuckCoin – FKC, FUCK, BabyCoin – BBC, NyanCoin – NYAN (zobacz też: Nyan Cat), IOTA (waluta dla internetu rzeczy).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptowaluta